Amit a búzáról tudnunk kell

2023.05.21
Triticum aestivum
Triticum aestivum

A népesség rohamos növekedése nyomán felmerülő egyik alapvető probléma a
megnövekedett számú lakosság élelmiszerrel való ellátása. Annak ellenére, hogy a megművelhető földterület - az iparosítás, úthálózat építés, lakóhelyek kialakítása, stb. folytán- csökken, aktuálissá, már már égetővé válik a kérdés: hogyan, milyen forrásokból fogjuk tudni fedezni a megnövekedett táplálékigényeket.

Triticum monococcum Triticum aestivum A mai Tiriticum búza egy - a magasabb terméshozam, a betegségek és kártevők, a szárazság és a meleg ellen való ellenállóképesség tulajdonságait magában hordozó - termék, mely keresztezésekkel jöhetett létre.

E kérdés elhanyagolása komoly gazdasági- politikai krízishelyzeteket teremthet nemzetközi szinten is. Időszerűvé vált tehát bebiztosítani a megfelelő mennyiségű alapélelmiszer-ellátottságot globális szinten - figyelembe véve az esetleges természeti, éghajlati viszonyok aktuális és várható változásait is.
Nem bízhatjuk a véletlenre, hogy esetleges szárazság, gombásodás vagy egy rovarinvázió megtizedelje a termést. Ez azzal járhatna, hogy a lakosság, akár Közép-Európában is éhínség áldozatául válna. Ez nemcsak gazdaságilag, de politikailag is erős érv ama a tény megerősítésére, hogy gazdasági és politikai vezetők dönthessenek olyan módszerek gyakorlati alkalmazásáról, amit génmanipulációnak nevezünk. Egyszerűbben: a régiek szavajárásával élve, ha feltesszük a kérdést, Mi kell a népnek? A válasz akár cinikusan az is lehetne: kenyér és cirkusz (panem et circenses, mint mondotta Nero úgy kb.2000 éve).

Triticum monococcum Triticum aestivum A mai Tiriticum búza egy - a magasabb terméshozam, a betegségek és kártevők, a szárazság és a meleg ellen való ellenállóképesség tulajdonságait magában hordozó - termék, mely keresztezésekkel jöhetett létre.

Keresztúthoz értünk. Eljött az ideje a tudatos – az egészségének állapotával törődni vágyó – fogyasztó életében hogy eldöntse:
a/ elfogadom azt az ételt, melyet nagyüzemileg állítanak elő és szinte automatizált módon értékesítenek - ebben az esetben teljes mértékben vállalom az esetleges egészségügyi komplikációk fellépésének kockázatát.
b/ alternatív élelmiszerellátás formáját keresem, így csökkentve a szervezetbe bevitt esetleges káros anyagok mennyiségét.

Nézzük meg közelebbről egy nagyon közkedvelt – alap élelmiszernek számító – szinte mindenütt, majdnemhogy minden ételünkben valamilyen módon jelenlévő ősi növényünk több évezredes pályafutását, illetve annak jelenlegi jelentőségét és fogyasztásának esetleges veszélyforrását, veszélyforrásait – mert hogy van, az tény.

A származás
Az első vadon termő (Triticum boeoticum) egyszemű búza, később kultúrnövényként is termesztett (Triticum monococcum) eredete i.e. 6000- 5000-re vezethető vissza a termékeny félhold területére (a Közel-Kelet egy félhold alakú területe, ami eredetileg Mezopotámiát és Kánaánt foglalta magában). Az eredeti egyszemű búza rendelkezik azzal a legegyszerűbb genetikai kóddal, amely mindössze tizennégy kromoszómát tartalmaz.

Triticum monococcum
Triticum monococcum
Körülbelül i.e. 3300-ban az egyszemű fajtát, - amely jól viselte a hideg éghajlatot is - Európában termesztették. Nem sokkal ezután a Közel-Keleten megjelenik a növény kétszemű változata, mely természetes leszármazottja  elődjének az egyszerű búzának és egy nem rokon vadon élő fűnek, az Aegilops speltoides-nak. (Nem teljesen bizonyított. Forrás: Shewry PR. Wheat. J Exp Botany 2009,60(6):1537-53).

Genetikai kódjaik kötésével kialakul egy bonyolultabb, huszonnyolc kromoszómával rendelkező kétszemű búzafajta.
Fontos megjegyezni, hogy a búzafajtáknak van egy olyan tulajdonságuk, miszerint megjegyezik és továbbviszik az összes felmenőjük génjei számának összegét – ez a poliploidia.

Körülbelül i.e. 3300-ban az egyszemű fajtát, - amely jól viselte a hideg éghajlatot is - Európában termesztették. Nem sokkal ezután a Közel-Keleten megjelenik a növény kétszemű változata, mely természetes leszármazottja  elődjének az egyszerű búzának és egy nem rokon vadon élő fűnek, az Aegilops speltoides-nak.

Még a bibliai idők előtt a huszonnyolc kromoszómás kétszemű búza (Tricitum turgidum) természetes módon kereszteződött más fűfélével (Triticum tauschii), így jöhetett létre annak a negyvenkettő kromoszómás búzának (Triticum aestivum), genetikailag legközelebb álló elődje, amit ma búzának nevezünk.  Három különböző növény kromoszómáit hordozza magában. A maga negyvenkét kromoszómájával egy bonyolult génszerkezettel rendelkező, ám legalább annyira sokoldalú kultúrnövény, amely majd egyszer felkelti a genetikus mérnökök figyelmét...

A nagyobb terméshozam és szélesebb körű feldolgozáshoz szükséges tulajdonságok elérése érdekében az újabb és újabb fajták nemesítése folyamán sajnos a feledés homályába merült a Triticum aestivum és annak felmenői az egy-, és kétszemű búza. Ez egy fontos momentum, mivel ezek a fajták még elvileg eredeti génállománnyal rendelkeztek (rendelkeznek), így hosszútávú fogyasztásuk nyomán nem merülnek, merülnének fel esetleges emberi szervezetre ártalmas hatások.

Már a tizennyolcadik század második felében (!) az ismert svéd botanikus Carl Linné, a Linné féle rendszertan megalkotója öt külömböző variánst talált melyek a Triticum fajhoz sorolhatók.

Manapság az egyszemű és kétszemű búzát, ugyanúgy mint az eredeti és a termesztett törzseket is felváltotta több ezer modern, ember által nemesített leszármazottja: pl. Triticum aestivum, Triticum durum (kemény búza), Triticum compactum (belőle egyébként nagyon finom szemcséjű liszt készül, mely maffinok és más termékek alapanyaga is).
...
Ha ma szeretnénk egyszemű vagy kétszemű búzát taláni a vad - szabad - természetben kellene keresnünk (ha még van ilyen...), illetve elvétve megtalálhatók néhány elszórt ültetvényen a Közel keleten, dél Franciaországban és észak Olaszországban.

Köszönhetően a keresztezés modern módszereinek Tiriticum fajtáinak száz és talán ezer genetikai kódját találhatjuk meg, amelyek messze eltávolodtak az eredeti természetes egyszemű búzától.

A mai Tiriticum búza egy - a magasabb terméshozam, a betegségek és kártevők, a szárazság és a meleg ellen való ellenállóképesség tulajdonságait magában hordozó - termék, mely keresztezésekkel jöhetett létre.
A mai Tiriticum búza egy - a magasabb terméshozam, a betegségek és kártevők, a szárazság és a meleg ellen való ellenállóképesség tulajdonságait magában hordozó - termék, mely keresztezésekkel jöhetett létre.
Ezekkel a beavatkozásokkal oly mértékben változtattuk meg e növény genetikai állapotát, hogy a modern törzsek az ember segítsége nélkül a szabad természetben már nem is lennének életképesek (nitrát alapú műtrágyázás, növényvédelmi szerek, stb.).

A modern korban a hozzáértők új változatok létrehozásával, különböző gabonafajták és más perjefélék keresztezésével, valamint új genetikai variánsok laboratóriumban történő előállításával próbálták elérni a terméshozam növekedését.

Megjelennek a hibrideket introgress módon (Az egyik faj génjeinek beilleszkedése egy másik faj genetikai készletébe) előállító technológiák és a "visszakeresztezés", amikor a termesztett növény leszármazottját visszakeresztezik felmenőivel, vagy akár más fajokkal is.

Gregor Mendel, brünni lelkész és botanikus már 1866-ban megfogalmazta a
géndominancia (heterzigóta, homozigóta) fogalmát, ám a gyakorlatban csak a huszadik század derekától kezdték el alkalmazni (a tudósok ekkor kezdték jobban megérteni gyakorlati jelentőségét). Azóta genetikusok különböző technológiákat fejlesztettek ki, melyekkel konkrét genetikai tulajdonságokkal ruházzák fel a vizsgált növényt, amely még ma is csak gyakori "próba - kudarc/siker" effekt árán hozza meg a várt eredményt.

Nemesítés

...talán valamit elrontottunk?
Különösen nagy figyelmetlenség, hanyagság eredményeként az IMWIK (International Maize and Wheat Improvement Center - Nemzetközi kukorica és a búza Fejlesztési Központ) nemesítési folyamatainak nem képezték szerves  részét állatokon, vagy embereken végzett tesztek. Így történhetett meg, hogy - a nagy sietségben, talán -:) - a genetikai összetételében drámaian változó búzafajtáknak (és más terményeknek) nem tudták előrevetíteni az emberre és környezetére fogyasztásuk által gyakorolt esetleges negatív hatásait.

A kutatások elsődleges – és egyre sürgetőbb – célja a föld lakossága táplálékigényének kielégítése volt. Azt feltételezték, hogy ha a nemesítés és a keresztezés új életképes egyedeket eredményez, akkor azok termései - mint táplálékok alapanyagai - az emberi szervezetre nem gyakorolnak majd káros hatást.

Szerintem tévedtek!

Egyszerűen figyelmen kívül hagyták azt a lehetőséget, hogy keresztezéssel olyan hibridek is keletkezhetnek melyek emberi fogyasztás során hosszútávon akár súlyos egészségügyi nehézségeket is okozhatnak.

Végül is a keresztezés technikáit évszázadok óta (igaz primitívebb formájában) alkalmazták már növényeken, állatokon és - tulajdonképpen - embereken is.

...Ha keresztezünk két fajta paradicsomot, a végeredmény paradicsom lesz, nemde? Akkor hol itt a probléma? Ezt a kérdést nem tette fel a búza esetében senki olyan vonatkozásban, hogy az emberek, vagy az állatok biztonságát tartotta volna elsődleges szempontként szem előtt!

A búza esetében is azt feltételezték, hogy a glutén tartalom változásának, az enzimek és proteinek modifikációjának, továbbá azon tulajdonságoknak melyek a kártevők elleni rezisztenciát biztosítják, nem lesz káros hatása vagy bármilyen következménye hosszútávú emberi fogyasztás során.

Mezőgazdasági genetikusok ismeretei alapján történő ilyen jellegű

következtetések nem igazán megalapozottak, de akár tévesek is lehetnek.

A keresztezett búza proteinjei analízisének eredményeit kutatók összehasonlították annak két felmenő törzsével és arra az eredményre jutottak, hogy míg közel 95 százalék protein a leszármazottban azonos volt, ezzel szemben öt százalék egyedi! Ez az öt százalék nem volt megtalálható egyik felmenőjénél sem.
Főleg a búza glutén proteinjei esnek át a keresztezés folyamán jelentős strukturális változásokon. Egy keresztezési kísérlet alkalmával a vizsgált leszármazott egyedben tizennégy olyan gluténproteint lokalizáltak, melyek egyike sem volt megtalálható az egyik felmenőjénél sem.

A modern Triticum aestivum-ot vizsgálva számos olyan gluténfehérje gént találunk melyek jelenléte egyenes összefüggésre enged következtetni a cöliákia kialakulásával (glutén-szenzitív enteropátia, amelyet félrevezető módon lisztérzékenységnek is hívnak - egy autoimmun-betegség, amely nem gyógyítható). Ezek a gluténfehérje gén-modifikációk az eredeti – néhány évszázaddal régebbi – törzseknél nem talalhatók meg...

Ha figyelembe vesszük azt a sok változtatást, melyet a génállományban végeztünk hibrid származtatásokkal, (több tízezres variációs lehetőség!) drámai változások potenciális lehetőségére enged következtetni, amely a növény genetikailag meghatározott vonásaiban –mint például a glutén struktúrájában következhetett be.

A jövőben a genetika tudománya által még további változtatásokra számíthatunk. Tudósainknak már nem kell hagyományos módon fajtákat keresztezniük, azt remélve, hogy a kromoszómák várt összetételét sikerül lokalizálni. Elég, ha egyes géneket majd célzottan hozzáadnak, vagy elvesznek az állományból, így nemesítés útján meghatározva a növény tulajdonságait. Például olyan fajtákat, melyek a jövőben is ellenállóak lehetnek a szárazság, gombás megbetegedések vagy más fertőzések ellen, vagy/és alkalmasak lehetnek más tulajdonságok közvetítésére akár a fogyasztók felé is...

Tehát visszautalnék már a bevezetőben felvetett két lehetőségre. Enni, vagy nem enni modifikált búzából készült terméket, élelmiszert?

Megkérdezhetné a kedves olvasó: milyen választásunk van, hiszen kenyeret kell ennünk, nemde?

Nem, nem kell, csak így kényelmes, megszoktuk, rászoktunk. (Talán ez a kulcsszó: rászoktunk.)
Mindig van választás, vannak más alternatívák is. Érdemes utánaolvasni, sok új, forradalmian új kutatási eredmény látott napvilágot az elmúlt néhány évben.

Patócs Ottó

...